«توافق‌نامه استراتژیک» قزاقستان و تاجیکستان تصویب شد

توافق‌نامه همکاری‌های استراتژیک «آستانه» و «دوشنبه» به تصویب مجلس سفلی قزاقستان رسید.