«توافق‌نامه استراتژیک» قزاقستان و تاجیکستان تصویب شد