اعتراض گسترده به حضور نماینده شاه در تشییع پرز!

شمار زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی حضور “اندری ازولای” مشاور شاه مغرب در مراسم تشییع جنازه شیمون پرز رییس جنایتکار سابق رژیم صهیونیستی را خیانت به موضوع فلسطین و توهین به تمام مردم مغرب دانستند….