کوالکام درصدد تصاحب NXP Semiconductors با پرداخت ۳۰ میلیارد دلار است

کوالکام در حال مذاکره برای خرید NXP Semiconductors به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد دلار است.