ویدئو/ساخت خودروی برقی با توان حرکت ۵۰۰ کیلومتر با یک شارژ!