هند: شرکت نالکو در احداث کارخانه ذوب آلومینیوم در ایران تجدید نظر کند

معاون وزیر صنایع و معادن هند گفت که دولت از شرکت نالکو خواسته است درخصوص احداث کارخانه ذوب آلومینیوم با سرمایه گذاری دو میلیارد دلار درایران تجدید نظر کند.۲۱:۱۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر