خلاصه بازی ایران جوان بوشهر ۰ _ ۱ نفت امیدیه + فیلم