لاوروف: روسیه آماده تداوم همکاری با آمریکا در مورد سوریه است