تحلیل فنی پرسپولیس – قشقایی؛/ پرسپولیس از قلب خط دفاعی خود آسیب دید