گسترش حضور شرکت رنو در ایران

توافق نامه همکاری میان وزارت صنعت ایران و شرکت فرانسوی رنو در قالب جوینت ونچر با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاریس امضا شد.