گزیده خبر ۲۰:۳۰ مورخ ۹ مهر ۹۵ + فیلم

در این بخش خبری موضوعاتی مانند: پرداخت وام ازدواج سرعت گرفت،رییس پلیس در خطبه نماز جمعه،مراسم قالی شویان مشهد اردهال کاشان،تخریب باغ تالاری در اصفهان،سود عجیب وام بانکی،بسته بدون تعارف و…اشاره شده است.