جاستا؛ پاداش ایران تروریست، مجازات عربستان بی‌گناه!

عبد الرحمن الراشد، نویسندۀ مشهور سعودی و رئیس پیشین شبکۀ العربیۀ عربستان، با انتشار مقاله ای در روزنامۀ الشرق الاوسط، قانون «عدالت علیه حامیان تروریسم» (جاستا) را پاداشی برای ایران «تروریست» (!) و مجازاتی برای عربستان «قربانی تروریسم» (!) توصیف کرد….