لالانا بهترین بازیکن ماه لیورپول شد

آدام لالانا به عنوان بهترین بازیکن ماه باشگاه لیورپول انتخاب شد.