کوارشما بازیکن برتر هفته دوم لیگ قهرمانان شد

هافبک پرتغالی توانست به عنوان بهترین بازیکن هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا انتخاب شود.