رانیری: باید ثبات سال گذشته را تکرار کنیم

کلودیو رانیری، سرمربی ایتالیایی لسترسیتی معتقد است برای بازگشت تیمش به روال سال گذشته، این تیم ثبات حکم بر نمایش های خود در سال گذشته را تکرار کند.