نمایندگان بان کی مون مشوق تروریست ها در سوریه!

العالم – نماینده سوریه در سازمان ملل متحد فاش کرد که پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات برای خروج گروههای مسلح از الوعر، برخی نمایندگان دبیرکل سازمان ملل متحد از افراد مسلح خواستند ، سلاح خود را تحویل ندهند….