تظاهرات اردنی‌ها در اعتراض به قرارداد گازی با اسرائیل

هزاران اردنی در اعتراض به قرارداد گازی چند میلیاردلاری میان دولت اردن با رژیم اسرائیل تظاهرات گسترده بر پا کرده‌اند.