دیدار کی روش با علی دایی در زمین تمرین نفت تهران + فیلم

فیلمی از دیدار کی روش با علی دایی در زمین تمرین نفت تهران را مشاهده می کنید.