دیدار کی روش با علی دایی در زمین تمرین نفت تهران + فیلم