عجیب ترین انتقامجویی از همسایه+تصاویر

یک مرد هندی قصد داشت با استفاده از شمشیر از همسایه انتقامجویی کند.