احتمالا زمان، تنها مفهومی در ذهن شما است!

واقعی بودن زمان یا ذهنی بودن آن بارها موضوع  بحث بوده است. این بار فیزیکدان‌ها سعی در دادن پاسخ به این سوال دارند.