صحبت های منصوریان پیش از بازی با ملوان نوین + فیلم

فیلمی از صحبت های منصوریان پیش از بازی با ملوان نوین را مشاهده می کنید.