قرار دادن تاب در متروهای نیویورک جهت افزایش شادی مردم + تصاویر

مترو های ایالت متحده آمریکا برای اینکه مسافران در حین سفر از مسافت لذت ببرند در متروهای این شهر طناب هایی نصب کرده است.