روایت تصویری «هفتادو شش دقیقه و پانزده ثانیه با کیارستمی»

مراسم اکران فیلم”هفتادو شش دقیقه و پانزده ثانیه با عباس کیارستمی”به کارگردان سیف الله صمدیان در موزه سینما برگزار شد.