۹ مامور گمرک و پلیس در بلغارستان تحت پیگرد قرار گرفتند

دادستانی بلغارستان اعلام کرد چهار مامور پلیس و پنج مامور گمرک مظنون به دادن اجازه عبور به مهاجران غیر قانونی، روز جمعه در این کشور تحت پیگرد قرار گرفتند.۲۲:۱۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر