بر اثر تیراندازی پلیس آمریکا در ایالت اوهایو یک نفر کشته شد

در جریان تیراندازی پلیس شهر «کلمبوس» در ایالت اوهایوی آمریکا، یک نفر به ضرب گلوله کشته شد.