بر اثر تیراندازی پلیس آمریکا در ایالت اوهایو یک نفر کشته شد