فصل‌الخطاب در موضوعات چالش‌برانگیز حوزه فرهنگ و هنر، نظر رهبری است/ ایشان رستاخیز را دیده‌اند

معاون پارلمانی وزیر فرهنگ درحالیکه معتقد است اگر سازندگان «رستاخیز» انعطاف به خرج می‌دادند، اکران فیلم به تعویق نمی‌افتاد، گفت: چنانچه موضوعات در حوزه فرهنگ‌وهنر به چالش جدی برسند، نظرات رهبری فصل‌الخطاب تصمیم‌گیری است.