فصل‌الخطاب در موضوعات چالش‌برانگیز حوزه فرهنگ و هنر، نظر رهبری است/ ایشان رستاخیز را دیده‌اند