دلفین‌ها به صورت غیر قانونی در سیرک‌ها نگه‌داری می‌شوند +تصاویر

تصاویری ببینید از شیرین‌کاری حیواناتی که در سیرک‌ها به صورت غیر قانونی نگه‌داری می‌شوند و شرایط بدی برای زندگی دارند.