واشنگتن: رفع تحریم بانک سپه در چارچوب برجام صورت گرفته است