دانشگاه آزاد بر بام لیگ دو و میدانی ایران ایستاد

مرحله نهایی رقابت های دو و میدانی لیگ بانوان با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد خاتمه یافت.