رییس اورژانس کشور از زحمات مسولان اورژانس نواحی مشهد تشکر کاس

دکتر پیرحسین کولیوند در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس در مشهد-چناران و مصدوم شدن ۳۵ نفر از سرنشینان این اتوبوس از اقدامات به موقع اورژانس نواحی مشهد در خدمت دهی به مصدومان تشکر کرد.