جنایت سعودی ها در حق پنج میلیون کودک یمنی

العالم- با گذشته بیش از یک و نیم سال از شروع تجاوز سعودی ها به یمن، صندوق کودکان ملل متحد “یونیسف” با تاکید بر اینکه نظام سلامت در این کشور باید با سرعت ممکن بازسازی شود، اعلام کرد: بیش از پنج ملیون کودک یمنی در معرض هشدارهای بهداشتی قرار دارند….