آمریکا به وعده خود در جدا کردن معارضان از تروریست‌ها در اسرع وقت عمل نکرد