چیچاریتو، بازیکن ماه بوندس لیگا (عکس)

خاویر هرناندس، مهاجم مکزیکی بایرلورکوزن، از طرف کاربران توئیتر انگلیسی بوندس لیگا به عنوان بهترین بازیکن ماه انتخاب شد.