نقص فنی هواپیمای قشم ایر به کنسل شدن پرواز تهران – مشهد منجر شد

یک فروند هواپیمای قشم ایر که از جزیره قشم عازم مشهد بود بلافاصله پس از بلند شدن از باند فرودگاه دچار نقص فنی شد.۲۳:۱۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر