در بازی برابر تراکتور از داوری ضربه خوردیم/ عباسی: حق سیاه‌جامگان به راحتی خورده شد

مدیرعامل سیاه جامگان معتقد است داوری در دیدار این تیم برابر تراکتورسازی یک طرفه و به ضرر مشهدی ها بود.