در بازی برابر تراکتور از داوری ضربه خوردیم/ عباسی: حق سیاه‌جامگان به راحتی خورده شد