بی اخلاقی، کار دست بازیکن بارسلونا داد

نام جرمی متیو بازیکن تیم بارسلونا به علت درگیری با سرمربی خروس ها از فهرست تیم ملی فرانسه خط خورد.