پایان کار اشکان در قطر/ دژاگه رسما از العربی کنار گذاشته شد