۱۰ ریمستری که از الکترونیک آرتز انتظار داریم

در این مطلب، نگاهی به ۱۰ بازی از Electronic Arts می‌اندازیم که ارزش ریمستر شدن دارند.