ارائه اولین پیشرانه درون‌ سوز توربو، با ضریب تراکم متغیر توسط اینفینیتی