قیمت نفت برنت دریای شمال در محدوده ۴۹ دلار

نفت برنت دریای شمال به ارزش ۴۹٫۱۵دلار در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت.