تحلیل فیلم‌های کوتاه کارگردانان جوان با حضور علی مصفا

هفتمین نشست نقد و بررسی فیلم‌های کوتاه کارگردانان جوان ایران در خانه موزه استاد عزت الله انتظامی برگزار می‌شود.