مرسدس بنز پلتفرم Airbnb‌ را برای خودرو‌ها گسترش می‌ دهد