جشن تولد سرپرست استقلال در اردوی آبی پوشان / پورحیدری به منزل برمی گردد