رنگ و بوی عشق به ایثار و مقاومت در تشویق‌های جشنواره‌ای/ شبی برای فرزندان شهدا+عکس

اینجا تنها جشنواره‌ای است که گاهی برای یک کودک ۷ ساله و به حرمت مقاومت و شهامت می‌ایستند.