رنگ و بوی عشق به ایثار و مقاومت در تشویق‌های جشنواره‌ای/ شبی برای فرزندان شهدا+عکس