تظاهرات ضد پاپ فرانسیس در گرجستان

سفر پاپ فرانسیس به گرجستان با استقبال سرد شهروندان پایتخت این کشور مواجه شد.